Coaching | Emotiedagboek | kinderen

Conditioneringen: Wat is het en hoe ontstaat het?

Conditioneringen, wat betekent het precies? Conditioneringen zijn gedragingen die wij als mens kunnen aanleren. Vertoont iedereen geconditioneerd gedrag? Het antwoord daarop is: ‘Ja!’. Eigenlijk doen wij het de hele dag ongemerkt en dat begint al in onze kinderjaren. Als kind nemen we het gedrag van anderen over. Bij oudere kleuters valt dit op omdat zij…

Blog | Coaching | Emotiedagboek | kinderen

Gastblog van Jessica Hebly (psycholoog en kindercoach) – Kinderen en emoties

Kinderen en emoties. We hebben ze allemaal die emoties.  We kennen de prettige emoties, zoals blij zijn, ons trots voelen, vertrouwen ervaren en ons gelukkig voelen. Maar we kennen ook de voor ons minder prettige emoties, zoals bijvoorbeeld boosheid, angst, verdriet, geïrriteerdheid of  woede. Wist je dat we als mens wel 350 verschillende emoties hebben?…

Emotiedagboek | kinderen

Een temperamentvol kind en nu?

Heb je een temperamentvol kind, en nu? In deze blog beschrijf ik de belangrijkste temperamenten die belangrijk zijn voor de 21e eeuw. Daarnaast kennen we allemaal de termen introvert-extravert, actief-passief en open-gesloten. Misschien herken jij het bij jezelf dat jij juist in je baan een groepswerker bent? Of je weet van jezelf dat je een…

6e zintuig | Blog

Hooggevoeligheid vs. 6e zintuig

Is hooggevoeligheid hetzelfde als een zesde zintuig hebben? Het antwoord is ‘nee’, dit is niet hetzelfde en in dit blog zal ik hooggevoeligheid en een zesde zintuig onderscheiden.  Hooggevoeligheid: Hooggevoelige mensen hebben een zeer gevoelig zenuwstelsel. De informatieverwerking loopt uitgebreider en complexer dan bij een niet hooggevoelig persoon. Hooggevoeilgheid zit dus echt in het zenuwstelsel….