Het verschil tussen autisme en hsp

door | jan 6, 2022 | Autisme | 0 Reacties

Hoogsensitiviteit, is tegenwoordig geen onbekende term meer. Toch krijgen kinderen nog geregeld een label van autismespectrum. Ik vind het belangrijk om het verschil te vermelden tussen deze twee, zodat er duidelijkheid ontstaat.

Zowel hoogsensitieve kinderen als kinderen met autismespectrum kunnen last hebben van geluid, licht of geur. Gevoeligheid voor prikkels is een kenmerk van hoogsensitiviteit. Niet ieder hoogsensitief kind heeft hier heel veel last van, het is slechts een onderdeel van hoogsensitiviteit.

Wat is autismespectrum?

Ongeveer 2% van de wereldbevolking is autistisch, in Nederland ligt het percentage iets hoger. Het autismespectrum wordt ook wel de afkorting ASS genoemd. De centrale coherentie, is bij autistische kinderen niet goed ontwikkeld. Dit is het vermogen om het grotere geheel te zien, om verschillende details met elkaar te verbinden, bijvoorbeeld:

Je neemt je kind mee, naar een feestwinkel, zodra je binnenstapt, zie je allemaal feestartikelen. Een autistisch kind zou denken dat er een feestje gaande is, je kind kan op dat moment niet de feestartikelen niet in relatie zien met de winkel.

Daarnaast is bij kinderen met autisme de Theory of Mind niet goed ontwikkeld. Binnen dit inlevingsvermogen is er een onderscheid tussen emotionele empathie en cognitieve. Vooral het cognitieve- het vermogen de positie van de ander aan te voelen en in te leven- is niet goed ontwikkeld bij autistische kinderen.

Hoogsensitief (HSP)

Hoogsensitiviteit is een eigenschap die 1 op de 5 mensen heeft. Dit is een karaktereigenschap. Het is vanaf de geboorte aanwezig en is ook erfelijk. Hoogsensitieve kinderen hebben een zeer opmerkzaam zenuwstelsel en hebben oog voor details. Uit meerdere onderzoeken is gebleken dat het brein anders is dan bij niet hoogsensitieve kinderen. Uit breinonderzoek is gebleken, dat hoogsensitieve kinderen diepgaande verwerking van informatie verwerkt. Hoogsensitieve kinderen schakelen meer hersengebieden in als zij een situatie verwerken en vooral gebieden die verbanden leggen tussen verschillende soorten informatie en gebieden die gericht zijn op de sociale groep. Hoogsensitieve kinderen kenmerken zich bij in het bijzonder door de gevoeligheid voor emotionele prikkels. Kinderen zijn goed in staat aan te voelen hoe het met de ander gaat. Zoals ik boven beschreef is bij kinderen die hoogsensitief zijn, is de Theory of Mind goed ontwikkeld met name het cognitieve gedeelte is sterk ontwikkeld.

Hoogsensitieve kinderen merken meer informatie op in hun omgeving en verwerken dat dus diepgaand. Daarnaast ervaren ze sensorische informatie intenser (het merkje prikt in m’n nek), het licht doet pijn aan mijn ogen, de auto’s maken zo’n hard geluid, ik heb last van zand tussen mijn tenen). Maar ze zijn ook gevoelig voor fysieke prikkels zoals geluid, licht en geur.

Maar hoogsensitieve kinderen zijn niet allemaal op dezelfde gebieden sensitief: het ene kind is bijvoorbeeld sensitief voor nieuwe dingen, de ander voor sociale situaties of voor fysieke sensaties en weer een ander voor emotionele ervaringen. Echter een gemeenschappelijke deler is dat hoog sensitieve kinderen opmerkzamer zijn dan andere kinderen en vooral dat ze eerst goed nadenken voordat ze handelen.

Gedragingen van een hoogsensitief persoon en autismespectrum

Hoogsensitieve kinderen kunnen in gedrag veel overeenkomsten hebben met autistische kinderen. Beide zijn gevoelig voor fysieke prikkels, hebben moeite met veranderingen, kunnen woedeaanvallen krijgen zonder aanleiding en komen bij beide problemen sociale contacten voor. Gedrag is alleen een slechte graadmeter. Het kan namelijk heel veel verschillende oorzaken hebben. Een kind dat boos wordt kan zijn grenzen willen aangeven, kan vooral boos op zichzelf zijn, kan oververmoeid zijn geraakt, het gevoel hebben dat hij faalt of zijn verdriet niet anders kunnen uiten dan in boosheid. In het sociale contact hebben autistische kinderen moeite om en zich te verplaatsen in een ander en in te leven. Terwijl een hoogsensitief kind een gebrek aan aansluiting vindt. Hoogsensitieve kinderen hebben andere vraagstukken dan hun leeftijdsgenoten en denken anders.

Het is dus belangrijk om verder te kijken dan alleen het gedrag. Welke kenmerken van het hooggevoelig (HSP) of autisme zijn herken jij in je kind?

 

0 reacties

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.