Heb je een temperamentvol kind, en nu? In deze blog beschrijf ik de belangrijkste temperamenten die belangrijk zijn voor de 21e eeuw. Daarnaast kennen we allemaal de termen introvert-extravert, actief-passief en open-gesloten. Misschien herken jij het bij jezelf dat jij juist in je baan een groepswerker bent? Of je weet van jezelf dat je een avonturier bent. We weten van onszelf vaak ook of je een doener of juist een denker bent.

Wat is temperament?

In de moderne temperamentstudies die in de ontwikkelingspsychologie van belang zijn, delen de volgende opvattingen over temperament:

  • Individuele kenmerken van het gedrag van het kind;
  • Aanwezig in een vroeg stadium in de ontwikkeling;
  • Op zichzelf staand is het situatie specifiek gedrag;
  • Redelijk stabiel in tijd; en
  • Het is deels erfelijkheid.

Onderzoek naar ontwikkeling kinderen

Ruim 50 jaar geleden is een groot onderzoek gestart naar de ontwikkeling van kinderen in specifieke levensfasen door Thomas en Chess (NYLS, New Yok Loingitudinal Study). Het onderzoek heeft zo’n 30 jaar geduurd. De reactiepatronen van baby’s zijn onderzocht, maar ook hoe stabiel dit reactiepatroon is en de invloed hiervan op de ontwikkeling. De visie die Thomas en Chess delen, heeft te maken met het tempo, energieniveau, stemming en gerichtheid van het gedrag. Hierin maken zij onderscheid in de termen die zij gebruiken. Als zij het over jonge kinderen hebben dan spreken zij over gedragskenmerken, maar als zij ouderen kinderen of volwassenen bedoelen dan hebben zij het over de gedragsstijl.

Kenmerken temperamentvol kind

Gedurende het onderzoek zijn er negen temperamentkenmerken naar voren gekomen, waarop een individu een score kan behalen. De vijf belangrijkste kenmerken zijn (Beemen & Beckerman, 2018): regelmaat, stemming, aanpassing, toenadering/terugtrekking en intensiteit.

Typen temperament

Hieruit voortvloeien drie temperamentclusters (Beemen & Beckerman, 2018):

  • Moeilijk kind: Een zuigeling heeft in dit cluster een onregelmatig slaap en voedingsritme, trekt zich terug bij nieuwe prikkels, past niet of langzaam aan nieuwe situaties aan, vertoont veel en intens negatief gedrag en huilt relatief vaak. Het reageert heftig op frustraties, vaak in de vorm van driftbuien. De moeilijke kinderen omvatten 10% van de NYLS- onderzoekpopulatie.
  • Gemakkelijke kind: Een kind van dit type laat het tegenovergestelde patroon van het moeilijke kind zien. Het heeft een regelmatig leef ritme, geïnteresseerd in nieuwe prikkels, past zich gemakkelijk aan en is mild en (meestal) opgewekt gestemd. Gemakkelijk kinderen maakten voor 40% deel uit van de NYLS- steekproef.
  • Langzame starter: Dit type zuigeling, door Thomas en Chess “slow to warm up” genoemd, vertoont een mengvorm van de twee voorgaande typen. Ze vertonen enerzijds een milde negatieve reactie op nieuwe prikkels en passen zich niet snel aan, maar vertonen wel een regelmatiger ritme dan de moeilijke kinderen. Van de NYLS-onderzoekgroep werd 15% als “slow to warm up” gekarakteriseerd.”

Wellicht herken jij je zuigeling in bovenstaande theorie. Het is van belang dat je kijkt naar wat je kind nodig heeft, ongeacht je eigen wensen. Daarnaast is het belangrijk om open te staan voor het ritme wat je kind nodig heeft.

Conclusie we gebruiken deze persoonlijkheidstypen vaak meer in het dagelijks leven dan we soms denken.

Vragen over een temperamentvol kind?

Het kan zijn dat je kind een andere vorm van opvoeding vraagt dan de opvoeding die je zelf hebt gehad. Het is begrijpelijk dat het in de beginfase meer moeite kost. Juist door de balans te vinden, ontdek je een gehele nieuwe dimensie met je kind, namelijk: stabiliteit en geluk.

Heb je vragen of kun je hulp gebruiken? Bekijk de mogelijkheden voor coaching van kinderen.
Stuur een mailtje naar: info@coachingveerkracht.com.

Similar Posts

Geef een reactie