Coaching Veerkracht logo

Privacy policy
Coaching Veerkracht

Dit is de Privacy Policy van Coaching Veerkracht (hierna te noemen “Coaching Veerkracht”, “wij”, “ons” of “onze”), een onderneming met adres Hofgeesterweg 6, te Velserbroek. Coaching Veerkracht is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer  67175155.

Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website https://coachingveerkracht.com (de “Website”). Wij verzamelen deze gegevens wanneer jij onze Website bezoekt met jouw computer, tablet of mobiele telefoon (“Computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Door het gebruiken van onze Website, begrijp je en gaat jij akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacy beleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de Website (“Gebruikers”).

Contactgegevens Coaching Veerkracht

https://coachingveerkracht.com
Hofgeesterweg 6
1991 AD in Velserbroek.
Te bereiken via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Persoonsgegevens die worden verwerkt; Coaching Veerkracht verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Privacy op de factuur

Op de factuur die je ontvangt, staan de volgende gegevens vermeldt (voor de financiële administratie):

  • Je naam, adres en woonplaats;
  • de datum van de behandeling;
  • een korte omschrijving van de behandeling, zoals 'coaching consult’;
  • de kosten van het consult.

Jouw privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.
Ik doe mijn uiterste best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

  • Zorgvuldig omga met persoonlijke en medische gegevens;
  • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens.

Enkel ik, als behandelend therapeut, heb toegang tot de gegevens in jouw dossier. Daarnaast heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
De gegevens uit jouw dossier kan ik ook voor de volgende doeleinden gebruiken:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming;
  • een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat jouw behandelend therapeut of de administrateur een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet om jouw toestemming vragen.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar

Ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst en de behandelingen is het noodzakelijk dat ik persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar verzamel, kan opslaan en mag verwerken. Dit wordt expliciet gemeld aan de ouders van de persoon die jonger is dan 16 jaar en hier wordt toestemming voor gegeven. Als u er van overtuigd bent dat ik persoonlijke gegevens van een minderjarig persoon heb verzameld zonder toestemming van ouder of voogd dan kunt u contact opnemen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. en dan verwijder ik deze informatie.

Nieuwsbrieven & E-mail marketing

Indien jij je in hebt geschreven voor een nieuwsbrief via de inschrijfmodule op de website ben je akkoord gegaan met via de dubbele opt-in en heb je ons toestemming gegeven jou nieuwsbrieven te sturen waar interessante weetjes, aanbiedingen en andere communicatieuitingen in kunnen worden gestuurd. Mocht je deze nieuwsbrieven toch niet meer willen ontvangen kun jij je op ieder moment uitschrijven onder aan iedere nieuwsbrief, of stuur even een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. zodat wij hier zorg voor kunnen dragen.

Hoe beschermen wij jouw persoonsgegevens?

Coaching Veerkracht heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Coaching Veerkracht neemt de bescherming van jouw gegevens serieus. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de website wordt beveiligd. Echter, Coaching Veerkracht kan niet verzekeren dat de informatie op de Website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. Jij bent te allen tijde verantwoordelijk voor het beheren van de e-mails tussen jou en Coaching Veerkracht. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Hoe lang worden de persoonsgegevens bewaard?

Coaching Veerkracht bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: De gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 15 jaar bewaard.

Inzage, correctie en verwijdering van jouw gegevens

Je kunt Coaching Veerkracht op ieder moment verzoeken om gegevens in te zien, te verwijderen of aan te passen. Coaching Veerkracht kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen verplicht is en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op jouw privacy. Wanneer je inzage wilt in jouw persoonsgegevens, als jij jouw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen of als jij jouw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan jou of aan een derde dan kun je contact opnemen met Coaching Veerkracht door een e-mail te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Applicaties, websites en diensten van derden

Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze Website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer jij een link gebruikt om van onze Website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Jouw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

Wijzigingen Privacy Policy

Coaching Veerkracht kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. Je wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina. Deze Privacy Policy is voor het laatst gewijzigd op: 17 december 2018.

Vragen hierover?

Wanneer je vragen hebt over deze Privacy Policy, dan kun je contact opnemen met Coaching Veerkracht door een e-mail te sturen of een berichtje te sturen via Social Media.

Coaching Veerkracht wilt je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

↑ Top