Privacyverklaring

Privacy verklaring

Dit is de privacy verklaring van Coaching Veerkracht. Hierin wordt omschreven hoe er met jouw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Coaching Veerkracht.

In deze privacy verklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten.
De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Coaching Veerkracht

Je leest op dit moment de privacy verklaring van Coaching Veerkracht. Coaching Veerkracht is een coachingspraktijk die zich richt op het online coachen en trainen van jongeren, jongvolwassenen en ouders die te maken hebben met hooggevoeligheid en/of een zesde zintuig. Hiervoor zijn trainingen, testen en documenten ontwikkeld en wordt coaching aangeboden via online communicatie zoals Skype. Daarnaast verkoopt Coaching Veerkracht e-books, informatieve boeken, werkboeken en andere producten gerelateerd aan HSP of een zesde zintuig.

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door Online veerkracht academie verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door Coaching Veerkracht, neem dan gerust contact op via
Coaching Veerkracht is een eenmanszaak, welke wordt gedreven door Veerle Wagenaar.

DOELEN VAN GEGEVENSVERZAMELING

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Online veerkracht academie. Deze worden hieronder toegelicht.

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Online veerkracht academie stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Online veerkracht academie. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.
 2. Contact opnemen
  Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met Online veerkracht academie via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en websiteadres.
 3. Analytics
  De website van Online veerkracht academie verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.
 4. Betaling

Wanneer je producten, trainingen of coaching online afneemt dan worden jouw gegevens gebruikt voor de betaling van deze diensten en producten. Je kiest hiervoor zelf de betaalwijze.

ONTVANGERS

De gegevens die Online veerkracht academie ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

 1. Mailchimp
  De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.
 2. Antagonist
  De e-mail van Online veerkracht academie wordt gehost bij Antagonist. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Antagonist. De website en back-ups van de website worden gehost bij Antagonist. Gegevens die jij achterlaat op de website van Online veerkracht academie zijn op de servers van Antagonist opgeslagen.

OPSLAGPERIODE

Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Online veerkracht academie, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij ik op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moet bewaren of jij nadrukkelijk toestemming hebt gegeven voor het bewaren van je gegevens (bijvoorbeeld door het aanmaken van een account of tekenen van een toestemmingsformulier dat door Online veerkracht academie is verstrekt).

 1. Het versturen van nieuwsbrieven
  Jouw e-mailadres en voornaam worden opgeslagen in Mailchimp. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar koffie@Online veerkracht academie.nl.
 2. Contact opnemen
  Op het moment dat je contact opneemt met Online veerkracht academie via mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, bedrijfsnaam, en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.
 3. Analytics
  De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

BEVEILIGING

Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.
De persoonsgegevens die door Online veerkracht academie of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Online veerkracht academie. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt jouw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van Online veerkracht academie prive is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de url.

JOUW RECHTEN

 1. Recht op inzage
  Je hebt het recht om ten alle tijden jouw gegevens op te vragen die bij Online veerkracht academie vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen naar met je verzoek. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens zoals die bij Online veerkracht academie bekend zijn.
 2. Recht op rectificatie
  Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door Online veerkracht academie. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kun je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.
 3. Recht op overdracht
  Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij Online veerkracht academie opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient Online veerkracht academie al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.
 4. Recht op wissen van gegevens
  Wil je niet langer dat jouw gegevens bij Coaching Veerkracht vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.
 5. Recht op het indienen van een klacht
  Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat Online veerkracht academie niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze link.
 6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
  Wil jij niet dat Coaching Veerkracht jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

PLICHTEN

Online veerkracht academie verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Coaching Veerkracht via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen of een bestelling te bevestigen. Je e-mailadres of telefoonnummer is nodig om een afspraak in te plannen, je te bereiken voor een coachingsafspraak. Je rekeningnummer is bijvoorbeeld nodig voor de betaling. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Coaching Veerkracht de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met Coaching Veerkracht met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.

Coaching Veerkracht behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Coaching Veerkracht dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Coaching Veerkracht te beschermen. Daarbij trachten wij altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

Coaching Veerkracht

Alkmaar

Tel:>06 21 127 833