HSP test voor kinderen

Over deze test

Deze test is ontwikkeld door Elaine Aron. Elaine is en psychologe uit Amerika en was degene die de term hoogsensitief (HSP) introduceerde. Volgens heeft één op de vijf mensen (waaronder zijzelf) een sensitief zenuwstelsel, dat sterker dan dat van anderen reageert op prikkels. Als eerste kwam Elaine met het gegeven dat HSP is aangeboren en genetisch wordt bepaald. Om dit te bewijzen heeft zij tal van studies gedaan. Deze onderzoeken hebben onder andere geleid tot het vaststellen van kenmerken die HSP aantonen. Deze test, specifiek voor kinderen, is daar een uitkomst van.

Hoe doe ik deze test?

Hieronder staan kenmerken die passen bij een hooggevoelig kind. Lees ieder kenmerk aandacht door en probeer, vanuit je gevoel, eerlijk te beantwoorden of jij dit bij jouw kind herkent.